Darmowa dostawa od 500,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny z przeciwwagą beton (udźwig: 150-550 kg, długość ramienia: 927-2087 mm) 61782126
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny z przeciwwagą beton (udźwig: 150-550 kg, długość ramienia: 927-2087 mm) 61782126
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny z przeciwwagą beton (udźwig: 150-550 kg, długość ramienia: 927-2087 mm) 61782126
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny z przeciwwagą beton (udźwig: 150-550 kg, długość ramienia: 927-2087 mm) 61782126
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny z przeciwwagą beton (udźwig: 150-550 kg, długość ramienia: 927-2087 mm) 61782126
HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny z przeciwwagą beton (udźwig: 150-550 kg, długość ramienia: 927-2087 mm) 61782126
Nowość

HYDIA Żuraw hydrauliczny ręczny z przeciwwagą beton (udźwig: 150-550 kg, długość ramienia: 927-2087 mm) 61782126

Rozmiar
9 980,84 zł
/ szt. brutto
M
M
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

DANE TECHNICZNE:

Nośność przy długości ramienia:

I - 927mm - 550 kg
II - 1217mm - 450 kg
III - 1507mm - 330 kg
IV - 1797mm - 250 kg
V - 2087mm - 150 kg

Masa: 147 kg
Masa z balastem: 427 kg
Olej: HLP-32
Objętość zbiornika oleju: 0,44 dcm3
Objętość zbiornika na piasek: 0,14 m3

 

Żurawie z przeciwwagą umożliwiają operowanie ładunkami o dużej masie.

 

Żuraw hydrauliczny ręczny z przeciwwagą  jest żurawiem o udźwigu maksymalnym 550 kg.
Posiada pompę hydrauliczną ręczną. Pompa ma wbudowany zawór przeciążeniowy, który zapobiega przeciążeniom żurawia. Zawór opuszczania pozwala na ręczne dopasowanie prędkości opadania podniesionego ciężaru stosownie do potrzeb użytkownika.Koła mają hamulce.
Jest bardzo łatwy w obsłudze.Główne zastosowania to:
Wyciąganie lub wkładanie ciężkich przedmiotów lub urządzeń np. silników, lub załadunek ciężkich przedmiotów.Jest produkowany w Polsce zgodnie z obowiązującymi polskimi normami oraz Europejską Dyrektywą Maszynową.

 

Producent urządzeń podnoszących z napędem hydraulicznym ręcznym. Wszystkie wyroby są zaprojektowane i produkowane w Polsce.

 

Kategoria HYDIA zawiera rodzinę urządzeń podnoszących o różnych parametrach.

Wyszukaj inne urządzenia podnoszące wpisując na górze w wyszukiwarce HYDIA.

 

Instrukcja obsługi:

Krótka instrukcja eksploatacji żurawia (znajduje się na słupie nośnym)
1. Przestrzegać obowiązujących przepisów BHP
2. Przebywanie w strefie zasięgu żurawia jest zabronione.
3. Z urządzeniem mogą pracować tylko osoby, które spełniają warunki ustalone w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1889 i 1890):
a) ukończone 18 lat,
b) stan zdrowia umożliwiający obsługiwanie żurawia,
c) przeszli szkolenie stanowiskowe oraz zostali zapoznani z niniejszą DTR i instrukcją.:
4. Przed przystąpieniem do podnoszenia ciężaru zawsze sprawdzić, betonowa przeciwwaga jest zamontowana
na ramie.
5. Urządzenie może być eksploatowane tylko na poziomym, równym i o odpowiedniej wytrzymałości terenie.
Na przestrzeni pracy żurawia nie mogą znajdować się przedmioty obce utrudniające przejazd kółek.
6. Wszystkie podnoszone ciężary należy oszacować wagowo według punktów zalecanych w tabeli nośności.
Nie wolno dopuścić do przeciążenia żurawia.
7. Zabrania się podnoszenia ciężarów przy ukośnym położeniu haka. Hak musi być ustawiony nad środkiem
ciężkości podnoszonego ciężaru przed jego podniesieniem.
8. Podnosić ciężar przez przemieszczanie dźwigni pompy.
9. Przed przemieszczeniem żurawia z obciążeniem należy opuścić podniesiony ciężar do wysokości ok 5 cm
nad poziom podłoża, nie wyżej.
10.Zabrania się wyrywania ciężarów od innych, zagłębionych w ziemi, przymarzniętych, przyklejonych lub w
jakikolwiek inny sposób przymocowanych.
11.Zabrania się pozostawiania zawieszonego ciężaru w czasie przerw lub po zakończeniu pracy.
12.Opuszczanie ciężaru:
Obracać powoli dźwignią zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Prędkość
opuszczania reguluje się bez stopniowo, dźwignią.
13.W razie uszkodzenia żurawia lub jej części, opuścić ciężar, nie podnosić powtórnie przed usunięciem
uszkodzenia, zabezpieczyć przed dostępem do żurawia osób postronnych. Gdy uszkodzenie nie pozwala na
opuszczenie ciężaru, należy ogrodzić teren zasięgu żurawia i wywiesić tablicę ostrzegawczą.
14. Uwaga! Nie robić przerw przy opuszczaniu ciężaru Unikać szarpania.

 

Rys. 1
1. WSTĘP
Przed rozpoczęciem eksploatacji żurawia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą dokumentacją
techniczno – ruchową, oraz z krótką instrukcją eksploatacji żurawia znajdującą się na kolumnie
żurawia, w celu poznania budowy, działania mechanizmów, obsługi i zasad bezpieczeństwa pracy
w czasie użytkowania żurawia.
2. Przeznaczenie
Żuraw hydrauliczny ręczny z przeciwwagą przeznaczony jest do podnoszenia ciężarów w
miejscach i z miejsc niedostępnych dla żurawi innego typu, na przykład przy załadunku na palety
czy regały, oprzyrządowania na obrabiarki, formy na wtryskarki itp.
3. Opis techniczny
3.1. Budowa (zgodnie z rys. 1)
Żuraw składa się z następujących podstawowych elementów:
1 – Słup nośny składany - 1 szt. 6 – Pompa hydrauliczna ręczna
2 – Rama kompletna - 1 szt. podwójnego działania - 1 szt.
3 – Wysięgnik główny - 1 szt. 7 – Zestaw skrętny - 1 szt.
4 – Wysięgniki wysuwane - 2 szt. 8 – Kółko jezdne Ø160 - 2 szt.
5 – Hak kompletny - 1 szt. 9 – Blok betonowy - przeciwwaga - 1 szt.
10 – Dyszel - 1 szt

 

3.2 Opis budowy wg rysunku 1
Słup nośny (1) i rama kompletna (2) zbudowane są z dwóch profili prostokątnych zamkniętych.
Połączone są ze sobą przegubowo sworzniem (11) zabezpieczonym z obu stron pierścieniami
osadczymi sprężystymi (12). Słup nośny blokowany jest przed przechyleniem sworzniem (13), który
jest zabezpieczony zawleczką sprężystą (14). W ramie kompletnej osadzone są dwa kółka stałe (8), po
przeciwnej stronie zestaw skrętny (7) wraz z dyszlem (10) oraz blok – przeciwwaga (9), przykręcony
śrubami (15). Wysięgnik główny (3), wykonany z profilu prostokątnego zamkniętego, umocowany jest
między belkami słupa (1) na sworzniu (16) zabezpieczonym dwoma pierścieniami osadczymi
sprężystymi. W wysięgniku głównym (3) znajdują się dwa, teleskopowe wysuwane wysięgniki (4),
blokowane przed wysunięciem dwoma sworzniami (17) i (18). Na końcu wysięgnika (4) znajduje się
hak kompletny (5). W zależności od podnoszonego ciężaru wysięgniki (4) mogą być wysuwane wg
diagramu umieszczonego na wysięgniku głównym. Wysięgnik podnoszony jest przy pomocy pompy
hydraulicznej ręcznej (6), zamocowanej do wysięgnika sworzniem (19), a do słupa sworzniem (20).
Zestaw skrętny (7) połączony z dyszlem (10) sprawia, że żuraw posiada bardzo mały promień skrętu, a
tym samym jest łatwy w manewrowaniu nawet z obciążeniem. Wszystkie koła posiadają łożyska
kulkowe, co powoduje zminimalizowanie siły potrzebnej do p

 

3.3. Zasada działania
Podnoszenie i opuszczanie wysięgnika (3) odbywa się przy pomocy pompy hydraulicznej (6). Pompa
połączona jest z wysięgnikiem (3) sworzniem (19) i z kolumną (1) sworzniem (20). Pompa
hydrauliczna (6) posiada dwa tłoczki (21), które przy pomocy dźwigni ręczne (22) tłoczą olej ze
zbiornika poprzez zawory ssąco – tłoczące do cylindra. Ciśnienie oleju wytwarzane w cylindrze
powoduje wysuwanie tłoczyska – nurnika (23) a tym samym podnoszenie wysięgnika (3).
Pompa wyposażona jest w dwa zawory przeciążeniowe (24) zabezpieczające żuraw przed przeciążeniem – podnoszeniem ciężaru większego od dopuszczalnego. Przy przekroczeniu ciśnienia maksymalnego następuje otwarcie zaworu i tłoczony olej zamiast do cylindra przedostaje się do zbiornika.
Do opuszczenia wysięgnika (3) służy dźwignia opuszczania (25), którą należy obracać w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Szybkość opuszczania regulowana jest bezstopniowo.

 

5. Przygotowanie żurawia do pracy
Żuraw dostarczany jest w stanie złożonym i przed użyciem musi być odpowiednio zmontowany
i zabezpieczony wg następujących punktów.
5.1 Słup nośny (1) wraz z wysięgnikiem (3) w czasie transportu jest położony w kierunku zbiornika
(9) i zabezpieczony sworzniem (13) zamocowanym w sporniku (26). Aby podnieść słup do pozycji
"praca" należy ze sworznia (13) wyjąć zawleczkę sprężystą (14), wyjąć sworzeń (13) ze wspornika
(26), podnieść słup do pozycji "praca" i wsunąć sworzeń (13) w otwór (27) oraz zabezpieczyć go z
drugiej strony zawleczką sprężystą (14).
Wymienić korek zbiornika (28) bez otworu na odpowietrznik (29) z otworem.
Zamknąć zawór opuszczania, przekręcając w prawo do oporu dźwignię (25) Rys. 3. Oznaczenie
działania dźwigni pokazuje rysunek na zbiorniku pompy.
Wykonując ruchy wahadłowe dźwignią (22) podnieść wysięgnik (3) do maksymalnego położenia
Przekręcić dźwignię (25) w lewo, opuścić wysięgnik (3) do minimalnego położenia
Podnoszenie i opuszczanie powinno odbywać się płynie bez zacięć.

 

6. Warunki pracy
Żuraw jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniach zamkniętych i w otwartej przestrzeni.
Podłoże, na którym eksploatowany jest żuraw musi być utwardzone, równe, poziome bez wgłębień
i występów.

 

7. Przepisy ruchu, obsługi i bezpieczeństwa pracy
7.1. Postanowienia ogólne
Dla każdego żurawia należy prowadzić książkę obsługi i konserwacji.
Książka obsługi konserwacji prowadzona przez obsługującego i konserwatora służy do ewidencji i
zapisów ocen sprawności działania żurawia i powstających w czasie jego pracy usterek, niesprawności
lub braków w wyposażeniu, jak również sposobów ich likwidacji. W książce tej podaje się również
terminy przeprowadzonych przeglądów, badań technicznych oraz określa się ich rodzaj i zakres.
7.2. Personel obsługujący
Uwaga!
Pracownicy obsługujący żuraw nawet dorywczo winni przejść przeszkolenie przewidziane przepisami
BHP odnośnie pracy stanowiskowej.
7.3. Zakres prac i obowiązków obsługi
Obsługujący żuraw jest odpowiedzialny za utrzymanie urządzenia w pełnej sprawności i
przestrzeganie przepisów ruchowych.
Obsługujący jest zobowiązany przed rozpoczęciem pracy sprawdzić stan żurawia, a zauważone usterki
zgłosić natychmiast kierownictwu technicznemu i zastosować się do jego zaleceń. Wszystkie
niedomagania w pracy żurawia zauważone w czasie pracy, winien wpisać do książki obsługi.
i konserwacji. Kończąc pracę, obsługujący powinien poinformować swego zmiennika o stanie
technicznym żurawia oraz stwierdzonych usterkach w jego pracy.
7.4. Konserwacja
Pracownik konserwujący żuraw powinien posiadać uprawnienia UDT kategorii IV M/Ż.
W czasie przeglądu należy sprawdzić prawidłowość działania pompy hydraulicznej, hak i jego
mocowanie oraz zabezpieczeń, takich jak pierścienie, zawleczki sprężyste i nakrętki.
Przeglądów należy dokonywać nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Przeprowadzone przez konserwatora
czynności powinny być odnotowane w dzienniku konserwacji i potwierdzone jego podpisem.
Konserwator jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia bezpośredniego przełożonego lub
użytkownika o zauważonych usterkach wymagających zatrzymania urządzenia.
Napraw i remontów dokonuje producent.

 

7.5 Bezpieczeństwo pracy
ZABRANIA SIĘ !
1. Stosowania żurawia na miękkim, pochyłym lub nierównym podłożu.
2. Robienie przerw podczas opuszczania ciężaru.
3. Podnoszenie ciężaru przy ukośnym położeniu haka (przed podniesieniem ciężaru hak musi być
ustawiony nad środkiem ciężkości podnoszonego ciężaru.
4. Wyrywania przedmiotów zagłębionych w ziemi, przymarzniętych, przyklejonych lub w inny sposób
mogących blokować podnoszony ciężar.
5. Przeciążania żurawia.
6. Przebywania ludzi pod podnoszonym ciężarem i w strefie pracy żurawia.
7. Pozostawiania zawieszonego ciężaru po zakończeniu pracy żurawia.
8. Podnoszenia ciężarów bez napełnionego piaskiem zbiornika – przeciwwagi.

 

UWAGA!
1. Przed przystąpieniem do podnoszenia ciężaru zawsze sprawdzić, czy zbiornik – przeciwwaga (9)
jest maksymalnie napełniony piaskiem.
2. Długość wysięgników (4) ustawić w zależności od podnoszonego ciężaru wg diagramu
umieszczonego na wysięgniku głównym (3). Wysunięcie do położenia II i III realizuje się przez
wyjęcie sworznia (17) i zablokowanie wysięgnika w jednym z dwóch otworów stosownie do
potrzeby i wagi podnoszonego ciężaru.
Wysunięcie do położenia IV i V realizuje się poprzez wyjęcie sworznia (18) i zablokowanie
wysięgnika w jednym z dwóch otworów.
3. Wysięgniki wysuwne (4) muszą być zawsze zablokowane przed przesunięciem sworzniem (17) i
(18) oraz zabezpieczone zawleczkami sprężystymi (30) i pierścieniami osadczymi (31).
4. Żuraw wraz z ciężarem może być przemieszczany jedynie po opuszczeniu ciężaru do wysokości
5 cm do podłoża.
5. W razie uszkodzenia żurawia lub jego części, opuścić ciężar, nie podnosić powtórnie, zabezpieczyć
żuraw przed użyciem go przez inne osoby.
6. Gdy uszkodzenie nie pozwala na opuszczenie ciężaru, należy odgrodzić i oznaczyć zagrożony
teren.
7. Śruby zaworu przeciążeniowego (24) zabezpieczone są przed odkręcaniem czerwoną farbą w
postaci kreski. Ślady uszkodzenia farby będą świadczyć o ingerencji użytkownika w układ
hydrauliczny żurawia. W takim wypadku odpowiedzialność za działanie żurawia ponosi
użytkownik, a nie producent.

 

8. Instrukcja obsługi żurawia
8.1. Przed przystąpieniem do pracy obsługujący zobowiązany jest do sprawdzenia działania żurawia.
W tym celu należy zamknąć zawór opuszczania, przekręcając w prawo do oporu dźwignię (25).
Wykonując ruchy wahadłowe dźwignią ręczną (22) podnieść wysięgnik (3) do maksymalnej
wysokości. Przekręcić dźwignię (25) w lewo, opuścić wysięgnik (3) do minimalnego położenia.
Podnoszenie i opuszczanie powinno odbywać się bez zacięć.
W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub niesprawności należy dokonać wpisu w książce
obsługi i konserwacji oraz zawiadomić przełożonego i zastosować się do jego poleceń.
8.2. Czynności w czasie pracy
UWAGA!
Żuraw wolno używać jedynie do podnoszenia mas nieprzekraczających jego maksymalnego
udźwigu w danym położeniu wysięgnika.
1. Zamknąć zawór opuszczania, przekręcając w prawo do oporu dźwignię (25)
2. Wykonując ruchy wahadłowe dźwignią ręczną (22) podnieść wysięgnik (3) do położenia
poziomego.
3. Ustawić wysięgnik wysuwny (4) w zależności od wielkości podnoszonego ciężaru wg
diagramu umieszczonego na wysięgniku (3).
4. Wysuwane wysięgniki (4) zabezpieczyć sworzniem (17) i (18) oraz zawleczką sprężystą.
5. Zaczepić ciężar na haku (5) i przy pomocy dźwigni ręcznej (22) podnosić na żądaną
wysokość.
6. Przed przemieszczeniem żurawia z obciążeniem należy opuścić ciężar do wysokości 5 cm od
podłoża. W tym celu należy powoli przekręcić dźwignię (25) w lewo, regulując tym prędkość
opadania ciężaru.
7. Przewieźć ciężar w potrzebne miejsce i odstawić opuszczając wysięgnik (3) do położenia
minimalnego.

 

K A R T A G W A R A N C Y J N A
ŻURAWIA typ
Nr fabryczny ............................. Rok produkcji ................................

O R Z E C Z E N I E D K J
Żuraw przeszedł próbę obciążeniem próbnym 688 kg z wynikiem pozytywnym.
Spełnia warunki normy PN-83/M-45036
DATA BADANIA
Pieczęć i podpis Pieczęć i podpis
Kierownika DKJ Dyrektora (Zastępcy)
Zakładu
................................... ........................................
Producent udziela gwarancji dla dostarczonego żurawia na 12 miesięcy od daty zakupu.
Karta gwarancyjna bez podpisów i pieczęci jest nieważna. Odbiorca może dochodzić roszczeń tytułem
udzielonej mu gwarancji tylko wówczas, gdy przy eksploatacji zastosował się do instrukcji obsługi, a
uszkodzenia wynikły na skutek wad jakościowych. Gwarancja nie obejmuje usterek, braków lub
uszkodzeń, które powstały na skutek wadliwego transportu, nieprawidłowej obsługi, eksploatacji,
konserwacji i przechowywania.

Marka
Symbol
61782126
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel