Darmowa dostawa od 500,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Podnośnik, podest nożycowy (udźwig: 2000 kg, wymiary platformy: 1400x1100mm, wysokość podnoszenia min/max: 230-1130 mm, moc: 1,1kW) 01860409
Podnośnik, podest nożycowy (udźwig: 2000 kg, wymiary platformy: 1400x1100mm, wysokość podnoszenia min/max: 230-1130 mm, moc: 1,1kW) 01860409
Podnośnik, podest nożycowy (udźwig: 2000 kg, wymiary platformy: 1400x1100mm, wysokość podnoszenia min/max: 230-1130 mm, moc: 1,1kW) 01860409
Podnośnik, podest nożycowy (udźwig: 2000 kg, wymiary platformy: 1400x1100mm, wysokość podnoszenia min/max: 230-1130 mm, moc: 1,1kW) 01860409
Podnośnik, podest nożycowy (udźwig: 2000 kg, wymiary platformy: 1400x1100mm, wysokość podnoszenia min/max: 230-1130 mm, moc: 1,1kW) 01860409
Podnośnik, podest nożycowy (udźwig: 2000 kg, wymiary platformy: 1400x1100mm, wysokość podnoszenia min/max: 230-1130 mm, moc: 1,1kW) 01860409

Podnośnik, podest nożycowy (udźwig: 2000 kg, wymiary platformy: 1400x1100mm, wysokość podnoszenia min/max: 230-1130 mm, moc: 1,1kW) 01860409

Rozmiar
63 646,01 zł
/ szt. brutto
Produkt po zamówienie
Produkt po zamówienie
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

DANE TECHNICZNE:

Ładunek:
Udźwig 2000 kg
Rozłożenie ładunku równomiernie

Platforma:
Długość platformy 1400
Szerokość platformy 1100

Podnośnik:
Wysokość w stanie złożonym 230
Wysokość podnoszenia ( skok) 900
Wysokość całkowita po podniesieniu 1130
Otwory montażowe w podstawie podnośnika tak

Hydraulika:
Moc silnika 1,1 kW
Lokalizacja agregatu na zewnatrz 8 m
Zawór zabezpieczający przy zerwaniu przewodów tak
Olej dostarczany razem z podnośnikiem tak
Czas podnoszenia z załadunkiem 30 sek.
Czas opuszczania z załadunkiem 30 sek.
Natężenie pracy/h 6

Elektryka:
Napięcie robocze podnośnika 400 V
Napięcie sterowania 24 V
Wyłącznik krańcowy górny tak
Klasa ochrony IP 54
Sterowanie 1 x kaseta sterująca
Max. odległość sterowania od podnośnika 3 m

Powłoka ochrona:
Stal nierdzewna AISI 304

Wyposażenie zabezpieczające:
Aluminiowa listwa bezpieczeństwa pod platformą tak
Stopy serwisowe tak

Pozostałe parametry podnośnika:
Wykonanie wg DIN EN 1570-1
Temperatura pracy od -5 do +40C
Przeznaczony do pracy na zewnątrz tak Montaż w fundamencie tak
Zastosowanie jako podnośnik przeładunkowy
Masa własna 250 kg

Wyposażenie dodatkowe w cenie:
Opakowanie tak
Śruby oczkowe tak
Luka inspekcyjna tak
Podnośnik zestali nierdzewnej tak
Blacha gladka tak
Silnik na zewnatrz w obudowie ze stali nierdzewnej oddalony 8 m tak

 

UWAGA!:
Modele o innych parametrach technicznych wyceniamy za zapytanie ofertowe.

 

Podnośniki nożycowe pionowe mają swoje ograniczenia w zakresie ruchu. Aby uzyskać wyższą wysokość podnoszenia należy dołożyć kolejny zestaw nożyc.
Podesty nożycowe pionowe są prostym i elastycznym rozwiązaniem, który ma wiele zastosowań np.; jako wyciąg do ładowania palet, winda paletowa lub towarowa a także jako platforma dla osób niepełnosprawnych.

 

Nasze podnośniki nożycowe poziome umożliwiają transport towarów o dużym rozmiarze oraz wadze. Z dwoma zestawami nożyc podesty nożycowe stają się bardziej stabilne i płynne niż w przypadku pojedynczych. Praca ramion jest zsynchronizowana tak aby pracowały jednocześnie i równolegle. Wszystkie nasze podnośniki nożycowe zbudowane są z profile kwadratowych, które zapewniają lepszą stabilność i wytrzymałość.

 

Podnośniki nożycowe niskoprofilowe są gotowe do użycia natychmiast, bez dodatkowych kosztów. Umiejscowiony w fundamencie pozwala na transport palet lub opakowań bezpośrednio na stanowisko. Podesty nożycowe w kształcie litery “U” został specjalnie zaprojektowany do obsługi standardowych palet. Bardzo niska pozycja w połączeniu z otwartą platformą ułatwia ładunek lub rozładunek towaru.

 

Podnośniki nożycowe zostały specjalnie opracowane na potrzeby przemysłu. Takie podesty nożycowe mogą być ważnym elementem linii produkcyjnej lub występować, jako samodzielne stanowisko pracy. Podnośniki nożycowe są wyposażone w najlepsze elementy dostarczane od najbardziej znanych dostawców elektroniki i hydrauliki. Wszystkie podnośniki są zbudowane na tych samych zasadach i mają te same wysokie wymagania w zakresie, jakości, niezawodności i wytrzymałości.

 

!!!PODNOSZENIE OSÓB ZABRONIONE !!!

 

Gwarancja 24 miesięcy możliwe do 36 miesięcy pod warunkiem konserwacji urządzenia przez wskazaną jednostkę.

 

Montaż dodatkowy koszt montażu 4000 PLN.
Dostawa loco - Państwa zakład cena nie zawiera transportu.
Przygotowanie UDT, szkolenie itd w cenie.

 

Posiadamy w ofercie inne modele do wyboru, kliknij: TUTAJ

 

Ogólne warunki dostawy
Do kupującego należy:
1. Wykonanie posadzki lub fundamentu zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi oraz wytycznymi firmy.
2. Doprowadzenie do miejsca zamocowania skrzynki sterowniczej- zasilanie prądu
trójfazowego 400 V , 50 Hz przewodem pięciożyłowym zgodnie z PN-92/E-05009
3. Montaż wyłącznika bezpieczeństwa z zamknięciem (jeżeli jest wymagany)
4. W uzgodnionym terminie dostawy i montażu zorganizować oraz pokryć koszty związane z zapewnieniem odpowiednich do miejsca rozładunkiem oraz posadowieniem podnośnika urządzeń przeładunkowych np. wózka widłowego z operatorem , dźwig z operatorem itp.
5. Przygotowanie obciążenia wymaganego przez UDT przy odbiorze.
6. Przygotowanie szkicu sytuacyjnego urządzenia , schematu zasilania urządzenia z zabezpieczeniami, rodzajami i typami przewodów oraz protokołu odbioru części budowlanej urządzenia.
7. Uiszczenie opłaty za pierwszą rejestrację urządzania w UDT.
8. Podpisanie protokołu końcowego,odbioru robót w dniu zakończenia montażu urządzenia przez osobę upoważnioną.

 

Do sprzedającego należy
1. Po złożeniu zamówienia dostarczenie wytycznych dotyczących wykonania fundamentu,
(jeżeli podnośnik jest montowany w fundamencie).
2. Dostarczenie podnośnika do Odbiorcy.
3. Montaż podnośnika - zakończony protokołem stwierdzającym poprawność dokonanego montażu oraz działania dźwignika, jeżeli uzgodniono montaż.
4. Dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji technicznej zawierającej instrukcję obsługi, warunki gwarancji, protokół montażu, protokół badań po montażowych, Certyfikat Zgodności z odpowiednimi Normami Europejskimi.
5. Zgłoszenie faktu zainstalowania dźwignika Inspektoracie UDT celem dopuszczenia do eksploatacji.

 

Warunki lokalizacji podnośnika nożycowego
Dźwignik nożycowy może być posadowiony zarówno w pomieszczeniach jak i na wolnym powietrzu. Przedstawione dźwigniki wymagają odpowiednio przygotowanego fundamentu posiadającego skuteczne odwodnienie przy zastosowaniu go na wolnym powietrzu. Podnośniki można również montować bezpośrednio na posadzce, ale wtedy posadzka musi być odpowiednio przygotowana do przeniesienia właściwych obciążeń i do zamontowania podnośnika o określonej wadze i udźwigu. Odległość pomiędzy skrajnymi punktami przemieszczających się części podnośników w sferze pracy, w której możliwe jest przebywanie ludzi i najbliższą konstrukcją nieruchomą powinna być większa niż 60 cm, lub mniejsza niż 2 cm. Odległość pomiędzy pomostem podnośnika w skrajnym górnym położeniu a konstrukcją stałą budynku (stropu) lub jakąkolwiek inną konstrukcją nie powinna być mniejsza niż 2,2 m.

 

Warunki montażu.
Za wszelkie prace adaptacyjne i budowlane jak i prawidłowe przygotowanie inwestycji do montażu oraz doprowadzenie wymaganych przyłączy (np. elektrycznych) niezbędnych do montażu urządzenia odpowiada Klient. Jakiekolwiek zmiany sposobu montażu i zakresu prac, a odbiegające od powyższych ustaleń muszą zostać dodatkowo wycenione i obciążają klienta.

 

Warunki gwarancji
1. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane podnośniki, pod warunkiem udokumentowania konserwacji zgodnie z wymaganiami kraju klienta końcowego oraz warunkami gwarancji i instrukcji użytkowania. Brak konserwacji podnośnika powoduje wygaśnięcie praw z gwarancji.

 

2. Producent ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady tkwiące w podnośniku.

 

3. Producent nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej oraz cywilnej w przypadku braku dopuszczenia podnośnika do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego lub innego organu w kraju użytkowania.

 

4. Termin gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia odbioru produktu u klienta – nabywcy, tj. potwierdzenia dostawy podnośnika, a nie jego montażu.

 

5. Gwarancja jakości wygasa w przypadku użytkowania podnośnika niezgodnie z przeznaczeniem (w tym zadeklarowanym przez nabywcę lub wpisanym w ofercie przeznaczeniem podnośnika) i niezgodnie z instrukcją użytkowania.

 

6. W okresie gwarancji nabywca nie może w jakikolwiek sposób ingerować w podnośnik, pod rygorem utraty gwarancji jakości.

 

7. W przypadku złożenia reklamacji przez klienta producent ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 10 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o treści reklamacji (w formie e-mail, pismo), pod rygorem uznania, iż uznaje ją za zasadną. Producent ma obowiązek w terminie 2 dni roboczych potwierdzić wpływ reklamacji. Nabywca podnośnika ma obowiązek wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczyć producent:

a) dokumentację zdjęciową wadliwego produktu, a w przypadku niewystarczających zdjęć wykonać je zgodnie z zaleceniami producent,

b) oświadczenie nabywcy o użytkowaniu podnośnika zgodnie z instrukcją użytkowania oraz zadeklarowanym przeznaczeniem,

c) kopię książki konserwacji urządzenia. Do czasu dostarczenia prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego termin na rozpatrzenie reklamacji podlega zawieszeniu.

 

8. W przypadku uznania reklamacji za zasadną producent zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wadliwości produktu w terminie kolejnych 14 dni roboczych. Koszty transportu z miejsca i do miejsca montażu podnośnika ponosi producent. W miarę możliwości producenta będzie dokonywał usunięcia wad w miejscu montażu produktu, w związku z czym nabywca jest zobowiązany udostępnić podnośnik w miejscu i czasie wskazanym przez producenta. W przypadku konieczności dostarczenia całego produktu wolnego od wad producent zobowiązany jest dostarczyć nowy podnośnik w terminie 7 tygodni od dnia uznania reklamacji za zasadną.

 

9. Podnośnik może być posadowiony zarówno w pomieszczeniach jak i na wolnym powietrzu, przy czym przy składaniu zamówienia i zawieraniu umowy nabywca musi jednoznacznie określić miejsce montażu.

 

10. Podnośniki wymagają odpowiednio przygotowanego fundamentu posiadającego skuteczne odwodnienie przy zastosowaniu go na wolnym powietrzu. Podnośniki można również montować bezpośrednio na posadzce, ale wtedy posadzka musi być odpowiednio przygotowana do przeniesienia właściwych obciążeń i do zamontowania podnośnika o określonej wadze i udźwigu. Odległość pomiędzy skrajnymi punktami przemieszczających się części podnośników w sferze pracy, w której możliwe jest przebywanie ludzi i najbliższą konstrukcją nieruchomą powinna być większa niż 60 cm, lub mniejsza niż 2 cm. Odległość pomiędzy pomostem podnośnika w skrajnym górnym położeniu a konstrukcją stałą budynku (stropu) lub jakąkolwiek inną konstrukcją nie powinna być mniejsza niż 2,2 m.

 

11. Nabywca podnośnika ma obowiązek:

a) wykonać posadzki lub fundament zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi,

b) doprowadzić do miejsca zamocowania skrzynki sterowniczej- zasilanie prądu trójfazowego 400 V , 50 Hz przewodem pięciożyłowym zgodnie z PN-92/E-05009,

c) przygotowanie obciążenia wymaganego przez UDT przy odbiorze,

d) zgłoszenie faktu zainstalowania podnośnika w Inspektoracie UDT celem dopuszczenia do eksploatacji,

e) przygotowanie szkicu sytuacyjnego miejsca posadowienia urządzenia, schematu zasilania urządzenia z zabezpieczeniami, rodzajami i typami przewodów oraz protokołu odbioru części budowlanej urządzenia. a brak prawidłowego wykonania powyższych obowiązków powoduje utratę praw z gwarancji.

a brak prawidłowego wykonania powyższych obowiązków powoduje utratę praw z gwarancji.

 

12. Konstrukcja stalowa podnośnika ma indywidualne oznaczenie (tzw. tabliczka znamionowa), które nie może być usuwane, niszczone przez nabywcę. Brak możliwości odczytania tabliczki znamionowej powoduje wygaśnięcie praw z gwarancji.

 

13. Powierzchnie robocze – użytkowe w zakresie malowania nie podlegają gwarancji.

 

14. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe określenie przez nabywcę warunków pracy podnośnika lub ich zmianę w trakcie użytkowania, co powoduje wygaśnięcie praw z gwarancji.

 

15. Podnośnik musi być uruchamiany przynajmniej raz w tygodniu.

Marka
Symbol
01860409
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel