Darmowa dostawa od 500,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
LIFERAIDA Wózek platformowy nożycowy (udźwig: 750 kg, wymiary platformy: 1010x520 mm, wysokość podnoszenia min/max: 442-1000 mm) 03030138
LIFERAIDA Wózek platformowy nożycowy (udźwig: 750 kg, wymiary platformy: 1010x520 mm, wysokość podnoszenia min/max: 442-1000 mm) 03030138
LIFERAIDA Wózek platformowy nożycowy (udźwig: 750 kg, wymiary platformy: 1010x520 mm, wysokość podnoszenia min/max: 442-1000 mm) 03030138
LIFERAIDA Wózek platformowy nożycowy (udźwig: 750 kg, wymiary platformy: 1010x520 mm, wysokość podnoszenia min/max: 442-1000 mm) 03030138
LIFERAIDA Wózek platformowy nożycowy (udźwig: 750 kg, wymiary platformy: 1010x520 mm, wysokość podnoszenia min/max: 442-1000 mm) 03030138
LIFERAIDA Wózek platformowy nożycowy (udźwig: 750 kg, wymiary platformy: 1010x520 mm, wysokość podnoszenia min/max: 442-1000 mm) 03030138
LIFERAIDA Wózek platformowy nożycowy (udźwig: 750 kg, wymiary platformy: 1010x520 mm, wysokość podnoszenia min/max: 442-1000 mm) 03030138
LIFERAIDA Wózek platformowy nożycowy (udźwig: 750 kg, wymiary platformy: 1010x520 mm, wysokość podnoszenia min/max: 442-1000 mm) 03030138
LIFERAIDA Wózek platformowy nożycowy (udźwig: 750 kg, wymiary platformy: 1010x520 mm, wysokość podnoszenia min/max: 442-1000 mm) 03030138

LIFERAIDA Wózek platformowy nożycowy (udźwig: 750 kg, wymiary platformy: 1010x520 mm, wysokość podnoszenia min/max: 442-1000 mm) 03030138

Rozmiar
5 725,08 zł
/ szt. brutto
M
M
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

DANE TECHNICZNE:

Udźwig
Wymiar
platformy
Wysokość
podnoszenia
min/max
Wysokość
rączki
Wymiary
całkowite
Masa
własna
[kg]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
750
1010x520
442/1000
1130
520x1260
120

 

  • łatwe podnoszenie ładunków na żądaną wysokość
  • bezstopniowa regulacja prędkości opuszczania
  • zawór przeciążeniowy zapewnia bezpieczeństwo pracy
  • wykonany zgodnie z EN 1570:1999
  • zwarta budowa dzięki czemu mała masa własna
  • dwa koła skrętne z hamulccem dla większego bezpieczeństwa
  • czas podnoszenia około 15 sekund

 

Firma została założona we wrześniu 2001 roku. Specjalizujemy się w produkcji, sprzedaży, montażu oraz serwisie urządzeń dźwignicowych. Oferta handlowa urządzeń dźwignicowych należy do jednej z najszerszych w Polsce.

 

Współpraca z renomowanymi dostawcami pozwala nam zagwarantować najwyższą jakość oferowanych urządzeń i spełniać oczekiwania naszych Klientów w zakresie dostaw nawet najbardziej skomplikowanych technicznie produktów. Posiadamy certyfikat zgodności CE na wszystkie sprzedawane przez nas produkty.

 

Kategoria LIFERAIDA zawiera rodzinę urządzeń dźwignicowych o różnych parametrach.
Wyszukaj inne urządzenia dźwignicowe wpisując na górze w wyszukiwarce LIFERAIDA.

 

Instrukcja obsługi:

Wprowadzenie
W tej dokumentacji przedstawiamy Państwu wózek platformowy nożycowy
Przed uruchomieniem wózka, należy uważnie zapoznać się z następującą instrukcją eksploatacji
i konserwacji. Należy uwzględnić nasze porady.
Dzięki temu zaoszczędzić Państwo czas oraz koszty.
Poza tym pozwala to Państwu na właściwe podejście do zagwarantowania ciągłego stanu gotowości
i długiej żywotności wózka.
Podane do wózka dane (numer seryjny, rok produkcji na tabliczce znamionowej) są potrzebne
do dokładnej identyfikacji wózka platformowego. Dlatego prosimy, aby przy pytaniach informacyjnych
lub zamówieniach części zamiennych podać numer , typ oraz rok budowy. Ta instrukcja
obsługi i konserwacji musi być dostępna i przestrzegana przez personel, który obsługuje
i przeprowadza konserwacje.

 

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem
Wózek służy do ręcznego podnoszenia, opuszczania, i przewożenia ładunków. Zastosowanie
wymaga równych, suchych i utwardzonych nawierzchni jezdnych.
Wózek ręczny jest przeznaczony do stosowania jako przenośnik drobnicowy w komunikacji
wewnątrz-zakładowej, np. w magazynach przedsiębiorstw, spedycji itp., do transportu znormalizowanych
palet, boksów kratowych i innych ładunków na bliskich odległościach.
Wózek nie jest przystosowany do eksploatacji w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem i
jest przeznaczony do środowisk o umiarkowanym działaniu korozyjnym
Elementy nośne należy chronić przed kontaktem z wolnym wodorem, agresywnymi kwasami
lub środkami czyszczącymi.
Przystosowany do temperatur otoczenia: -5o C do +40o C.
Zmiany konstrukcyjne wózka platformowego lub modyfikacje są zabronione. Należy przestrzegać
danych technicznych oraz opisu działania.

 

Przepisy bezpieczeństwa pracy
Wózek platformowy należy stosować i używać zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi
przepisami.
Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju użytkownika.

 

Wskazówki bezpieczeństwa
- Przy stwierdzeniu uszkodzeń, należy natychmiast przerwać eksploatację!
- Stosować tylko oryginalne części zamienne!
- Eksploatacja jest dopuszczona tylko przy równej, suchej i utwardzonej powierzchni!
- Stwierdzone usterki należy natychmiastowo usunąć.
- Obsługa, montaż i serwis tylko przez osoby:
- upoważnione, - przeszkolone, - zapoznane z obowiązującymi przepisami.

 

Kontrole
Należy sprawdzać wózek platformowy przez fachowca wg potrzeby, jednakże minimum raz do roku.
Zalecamy, aby wyniki badań wpisywać do książki badań.

 

Uwaga:
Nie wkładać rak lub nóg w mechanizm nożycowy.
Gdy wózek jest używany osoby postronne nie powinny stać przed lub za wózkiem.
Nie należy przemieszczać wózka, gdy platforma jest podniesiony. Ładunek może spaść.
Nie należy wchodzić pod platformę wózka.
Nie należy przeładowywać platformy wózka.
Należy zwrócić uwagę na nośność podłogi.
Nie używać wózka na zboczach i pochyłościach.
Nie przewozić i podnosić ludzi.

 

Wózek został zaprojektowany do podnoszenia i opuszczania ładunku na platformie. Nie używać wózka w innym celu.
Wyłącznie uprawnione osoby mogą obsługiwać wózek.
Nie należy zbyt szybko opuszczać platformy wózka.
Gdy ładunek jest niestabilny należy przerwać obsługę wózka.
Ładunek musi być rozłożony na przynajmniej 80% powierzchni platformy.
Wykonywać konserwację zgodnie z instrukcją.
Nie modyfikować wózka bez pisemnej zgody producenta.
Należy użyć stoperów bezpieczeństwa aby ładunek nie zesunął się z platformy.

 

Codzienna kontrola
Uwaga!
Nie korzystać z wózka, gdy jest on uszkodzony.
Należy sprawdzić czy wózek nie jest skrzywiony i czy nie ma na nim wgnieceń.
Sprawdzić czy nie wycieka olej z cylindra.
Sprawdzić powierzchnie kół jezdnych.
Sprawdzić funkcję hamulca.
Sprawdzić czy wszystkie śruby są mocno przymocowane.

 

Obsługa wózka
Hamulec jest wyposażony w kółko samonastawne po prawej stronie.
Aby zahamować koło wcisnąć pedał hamulca.
Aby zwolnić hamulec należy podnieść pedał hamulca.

 

Podnoszenie platformy
Nie przeładować platformy. Przestrzegać wartości udźwigu.
Nie wciskać pedału podnoszenia po uzyskaniu najwyższej pozycji.
Należy wcisnąć pedał podnoszenia kilka razy aż platforma osiągnie pożądaną wysokość.
Platforma nie podnosi się po osiągnięciu najwyższej pozycji nawet, gdy pedał podnoszenia jest wciśnięty.
Po osiągnięciu najwyższej pozycji platforma nieznacznie się opuszcza.

 

Uwaga!
Cylinder hydrauliczny jest zaprojektowany, aby utrzymać platformę. Platforma opuszcza się wolno.
Opuszczanie platformy
Należy pociągnąć dźwignię opuszczania.

 

Instrukcja konserwacji
Co miesiąc nasmarować każdy z elementów podanych poniżej:
Należy zmieniać olej hydrauliczny co 12 miesięcy.
Fakt wykonania konserwacji należy odnotować w książce konserwacji urządzenia.

 

GWARANCJA
1.
Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia wózka wynikłe w okresie gwarancyjnym z winy producenta, takie jak wady materiału, złej obróbki i montażu. Usługa gwarancyjna polega na wymianie wadliwych lub uszkodzonych części, a w przypadku nieprawidłowego działania na bezpłatnej naprawie.
2.
Sprzedawca gwarantuje sprawne działanie sprzętu na okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu.
3.
Producent zobowiązuje się rozpatrzyć w ciągu 14 dni zgłoszoną reklamację pisemną i w przypadku uznania jej dokonać skutecznej naprawy. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części z zagranicy, czas naprawy ulega przedłużeniu do 21 dni. Zgłoszona reklamacja będzie uznana tylko wówczas, jeżeli zostanie stwierdzona prawidłowa eksploatacja wózka.
4.
Okres gwarancji ulega wydłużeniu się o czas, w którym użytkownik z powodu wady nie mógł eksploatować wózka.
5.
Gwarancja nie obejmuje:
- wad powstałych wskutek niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i niewłaściwej eksploatacji wózka,
- widocznych uszkodzeń transportowych,
- uszkodzeń lub zniszczeń powstałych na skutek działania siły wyższej lub wpływu otoczenia, np. wilgotności, wyładowań atmosferycznych, kurzu, itp.,
- części zużywających się, takich jak np. koła jezdne (z wyjątkiem widocznych wad wewnętrznych),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika, takich jak uderzenia, upadki etc.
6.
Kupujący ponosi koszty naprawy nie uznanej przez producenta oraz delegacji eksperta do miejsca użytkowania wózka. Producent zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań materiałowych.
W przypadku reklamacji nieuzasadnionej kupujący ponosi wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badań oraz transportu.
7.
Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez kupującego ważnej karty gwarancyjnej. Karty gwarancyjne są wystawiane przez autoryzowane punkty sprzedaży firmy.
Karta gwarancyjna bez pieczątki autoryzowanego punktu sprzedaży firmy, daty sprzedaży, niewypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.
8.
Odstąpienie kupującego od umowy kupna, obniżenia ceny oraz wymiany wyrobu na nowy, może nastąpić tylko w przypadku niespełnienia warunków gwarancji przez producenta.
9.
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Obowiązują Ogólne Warunki Handlowe firmy. Miejscem rozstrzygnięcia spraw nieuregulowanych w niniejszej gwarancji jest Racot, Polska.
UWAGA!
Gwarancja traci ważność w przypadku naruszenia plomb, napraw i przeróbek przez użytkownika lub osoby trzecie nie będące autoryzowanym serwisem producenta.
Firma udziela 24 miesiące gwarancji tylko w przypadku kiedy przegląd konserwacyjny będzie wykonywany przez firmę lub autoryzowany serwis producenta. Konserwację należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku. Przegląd konserwacyjny jest odpłatny.
Kupujący ponosi koszty naprawy nie uznanej przez producenta oraz delegacji eksperta do miejsca użytkowania urządzenia.

Marka
Symbol
03030138
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel